Projekty
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urzadzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską, Stocką w dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy 

 

Powierzchnia całkowit: 22 980m2
kubatura: 92 658 m3.
Część konstrukcji w osiach 1-5' jest obiektem trzykondygnacyjnym o mieszanym układzie konstrukcyjmym z dachem konstrukcji stalowej i posiada wymiary 60740x24620 mm w rzucie na poziomie płyty fundamentowej. Stateczność układu konstrukcyjnego tej części zapewnia konstrukcja żelbetowa monolityczna ścian poprzecznych i podłużnych, płyt stropowych na poziomie -0,12 i +3,24 oraz stężenia połaciowe dachu.Czść w osiach 5'-33 składa się z obiektu głównego z trybunami pomiędzy osiami 5'-'30 oraz budynku trzykondygnacyjnego pomiędzy osiami 30-33.Ta cześć posiada wymiary 58650x86950 mm w rzucie na poziomie płyty fundamentowej. Konstrukcja obiektu głównego z trybunami stanowi układ dwugałęziowych słupów żelbetowych, zbieżnych w czesci głowicowej do przekroju 800x1050 mm, podtrzymujących konstrukcję stalową dachu.

Model MES budynku lodowiska wykonano przy użyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional


Wizualizacja modelu - widok od strony osi A/33

Wizualizacja modelu - widok od strony osi A/1

Wizualizacja modelu - widok od strony osi R/1

Wizualizacja modelu - widok od strony osi R/33

Wizualizacja modelu - przekrój od strony osi R/33

Wizualizacja modelu - przekrój od strony osi A/33