Realizacje
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Hotel przy ul. Norymberskiej w Krakowie 

W budynku projektuje się dwie kondygnacje podziemne i cztery nadziemne o konstrukcji żelbetowej monolitycznej w układzie mieszanym. Sztywność przestrzenną konstrukcji zapewniają: - w części podziemnej układ śćcian żelbetowych podłużnych zewnętrznych grub. 25 cm i układ scian żelbetowych poprzecznych wewnętrznych grub. 20 cm - na wysokości całego budynku ściany żelbetowe grubości 20 cm podłużne i poprzeczne oraz ściany żelbetowe grubości 15 cm obudów szybów windowych. Model MES budynku hotelu wykonany przy użyciu programu Algor (Projekt Budowlany 2008)


Wizualizacja modelu budynku


Model MES budynku hotelu wykonany przy użyciu programu Robot (Projekt Wykonawczy 2010-2011)


Wizualizacja modelu budynku