Projekty
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Dom Studencki dla Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie 

W budynku projektuje się trzy kondygnacje podziemne i czternascie nadziemnych. Konstrukcja kondygnacji nadziemnych żelbetowa monolityczna w układzie płytowo - słupowym. Wykonanie wykopu dla realizacji kondygnacji podziemnych projektuje się w technologii ścian szczelinowych.  Model MES budynku wykonano przy użyciu programu Algor


Wizualizacja modelu

Wizualizacja modelu