Realizacje
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Hala drukarni Colonel zlokalizowanych przy ulicy Nad Drwiną w Krakowie. 

Projektowany budynek jest hala jednonawową o rozpiętości 34,0 m i siatce słupów 12,0 m z dobudówka o szerokości 6,0 m w osiach ścian. Konstrukcja budynku mieszana. Rygle konstrukcji blachownicowej o zmiennym przekroju oparto na ścianie ogniowej od strony budynku biurowego i na scianach dobudówki lub słupach o konstrukcji stalowej blachownicowej z drugiej strony. Płatwie konstrukcji kratowej stalowej o pasach równoległych o wysokości 1200 mm z profili SCS. Konstrukcję obudowy hali na obszarze poza ścianami żelbetowymi tworzą ściany ryglowe systemu SCS wzmocnione profilami IPE300.  Zdjęcia z budowy hali:
Model MES budynku: