Realizacje
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Instytut Duchowości 

Instytut Duchowości przy ul.Rakowickiej 18 w Krakowie jest usytuowany na terenie klasztoru O.O. Karmelitów pomiędzy ulicami Rakowicką, Lubomirskiego i Bosacką. 
Kubatura obiektu: 7938 m3, pow. 2774 m2.

Budynek zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej o nieregularnej siatce słupów. Układ konstrukcyjny podstawowy stanowia ramy dwunawowe trzykondygnacyjne. Rozpiętość naw 9.5m oraz 2.5m, wysokość kondygnacji 3.6m, a rozstaw ram 8.0m.Zdjęcia wykonanego budynku:Model obliczeniowy budynku.