III kampus UJ
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
III kampus UJ
Strona główna
Projekty
III Kampus UJ 

Projekty obejmowały kilku budynków na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Pychowicach 
Prace wykonane w naszym biurze dotyczyły zmian w istniejącym Projekcie Wykonawczym i zostały zlecone przez generalnego wykonawce inwestycji.

Budynek nr1. Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii.
Kubatura obiektu: 64592,4 m3.

Budynek składa się z czterech konstrukcyjnie oddylatowanych segmentów konstrukcji żelbetowej mieszanej w części szkieletowej a w części płytowo-słupowej. Stropy grubości od 12 do 26 cm zaprojektowane początkowo na płytach ZPS, zamieniono na płyty stropu prefabrykowano-monolitycznego 2K grubości 12cm, oparte na układzie belek żelbetowych.
Optymalizacja konstrukcji została przeprowadzona na wniosek wykonawcy i spowodowa;a daleko idące oszczędności w pracochłonności deskowań i kosztach wykonania konstrukcji.

Zdjęcia wykonanego budynku:


Model obliczeniowy budynku.

Budynek Głównej Rotundy Rozdzielczej.

GRR stanowi główne wejście do budynku IBMiB w formie powłoki walcowej z klatką schodową umieszczoną wewnątrz.
Biegi i płyty schodów zaprojektowano jako monolityczne konstrukcji żelbetowej płytowej opartej przegubowo na słupach i podwieszonych na cięgnach.


Model obliczeniowy budynku.

Sala Audytoryjna Zespołu Dydaktyczno-Biologicznego.

Ściany obiektu tworzy walcowa monolityczna powłoka żelbetowa grubości 20 cm, o średnicy 21,7m. Konstrukcję dachu tworzy układ rusztowy belek o module 3,87m z profili IKS. Do konstrukcji dachu podwieszana jest konstrukcja stalowa Antresoli.
Model obliczeniowy budynku.

Kładka segmentu B.

Rozpiętość kładki 14,72 m (gab.18,6) szer. 4m. Konstrukcje stalową kładki tworzy układ belek podłużnych i poprzecznych podwieszonych ciegnami do konstrukcji dachu. Na konstrukcji stalowej oparto płytę żelbetową kładki.
Do konstrukcji dachu podwieszana jest konstrukcja stalowa Antresoli.

Model obliczeniowy budynku.