Muzeum Powstania Warszawskiego

Przedmiotem opracowania były obiekty "Starej Elektrowni Tramwajowej" przy ul. Przyokopowej 28 w Warszawie zmodernizowane z przeznaczeniem na Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz nowoprojektowany parking podziemny. Budynek główny składa się z dwóch zasadniczych części:  
- budynku mieszczącego byłą halę generatorów zwanego dalej budynkiem "A"
- budynku kotłowni przyległego do części "A", nazwanego dalej budynkiem "B".
Obiekty "Starej Elektrowni Tramwajowej" zostały wybudowane w latach 1902 - 1904 i były użytkowane zgodnie z przeznaczeniem do 1944 r. Po tym okresie użytkowana była tylko kotłownia.
Parking podziemny zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie budynków "A" i "B".  

Opis nowo projektowanej konstrukcji 
Analiza statyczna istniejącej konstrukcji dachu z normowym obciążeniem sniegiem i po dostosowaniu warstw poszycia dachu do potrzeb Muzeum Powstania Warszawskiego wykazała przekroczenie nośności niektórych prętów wiązarów dachowych nawet o 300%. W związku z powyższym celem wzmocnienia konstrukcji dachu oraz zapewnienia ogólnej stateczności konstrukcji budynku wprowadzono następujące zabiegi konstrukcyjne:
- podniesiono połać częci B1 do poziomu połaci części B2
- obniżono wyższą część połaci B4 do poziomu części B3  
- powstałe nowe części dachu stężono obwodowym tężnikiem połaciowym na każdej połaci
- wprowadzono dodatkowe podciągi kratowe w każdej części dachu tworzące kratowe układy rusztowe
- stężone połacie dachowe połączono poprzez konstrukcje galerii nawęglania
- poprawiono stateczność ścian zewnętrznych bocznych poprzez przegubowo-przesuwne połączenie z nowo projektowana strukturę żelbetową.
Powyższe zabiegi nie powodują zmian w elementach istniejącej, nitowanej konstrukcji dachu a nowa konstrukcja stanowi jedynie jej nieinwazyjne podparcie.

Zdjęcia obiektu, z budowy oraz widoki modelu