Realizacje
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Sąd Okręgowy w Łodzi 

Konstrukcja budynku Sądu
Konstrukcja budynku żelbetowa monolityczna mieszana w układzie płytowo-słupowym i płytowo-belkowym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe o grubości 20 cm i 15 cm . Klatki schodowe żelbetowe konstrukcji płytowej. Budynek podzielono pod względem konstrukcyjnym na trzy części dylatacjami w osiach 7 i 13. Dylatacje przebiegają przez całą wysokość budynku od fundamentów do płyty stropodachu. Część "B" budynku posiada kondygnację podziemną, w pozostałych częściach przyziemie jest zagłębione ok.1,0 m poniżej terenu. Do kondygnacji parteru budynek obejmuje całą powierzchnię rzutu. Kondygnacje pięter I, II i III wykształcono w formie litery E obejmując każdą z części budynku  


Model obliczeniowy budynku sądu.