< bgcolor="white" text="#000000" link="#0000ff" vlink="#800080" alink="#ff0000" style="font-size=12px;">
Projekty
Biuro Konstrukcyjne EJG BUŁAT Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Powrót do strony głównej
Inny obiekty
Strona główna
Projekty
Galeria Sudecka przy Al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze.  

Jury konkursu Construction & Investment Journal Awards uzna�o Galeri� Sudeck� za najlepszy projekt w kategorii "Retail Development of the Year" w roku 2015

Galeria Sudecka jest kompleksem usytuowanym na terenie byłego Centrum Handlowego. Powierzchnia: 53 000m2. Obiekt powstał w wyniku rozbudowy znanego od prawie 15 lat Centrum Handlowego Echo. Ze względu na rozmiary w rzucie budynek podzielono dylatacjami termicznymi na 4 konstrukcyjnie niezalezne czści.Poszczególne części budynku posiadają różne wymiary w rzucie, największa cześć posiada wymiary 91x96 m
Konstrukcja obiektu: Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej kondygnacje garaży zaprojektowano w formie wanny utworzonej przez monolityczną konstrukcję żelbetową płyty fundamentowej i zewnętrznych ścian fundamentowych. Płyta fundamentowa grubości 35 i 40 cm posiada pogrubienia do 60 cm w rejonie słupów. Słupy kondygnacji garażu zaprojektowano o przekroju 50x50 cm. ściany zewnętrzne garażu grubości 25 cm. Konstrukcja kondygnacji parteru w układzie płytowo-słupowym. Zewnętrzne ściany murowane w technologii Amerblok z trzpieniami i wieńcami żelbetowymi. Słupy wewnętrzne żelbetowe o przekroju 50x50 cm z grzybkami o wysokości do 50 cm. Płyta stropu nad garażem o wysokości od 25cm do 30 cm. Dach konstrukcji stalowej kratownicowej. Kratownice główne o rozpiętości 8,4 m i 16,8 m z pasem górnym ze spadkami 8%. Płatwie o rozpiętości 4,2 m w rozstawie 4,2 m z profili walcowanych pełnościennych i ażurowych. Ze względu na zaburzenia siatki słupów w rejonie świetlików i pasaży występują płatwie kratowe o rozpiętości do 16,8 m.

Zdjęcia zrealizowanego obiektu:

Zdjęcia z budowy obiektu:

Analizę statyczno-wytrzymałościową wykonano programem Autodesk Robot Structural Analysis Professional oraz przy użyciu programów opracowanych w naszym biurze konstrukcyjnym.

Wizualizacje modelu


Link do filmu wykonanego dronem z budowy galerii przez firme XYZ POMIAR

(c)2020 Grzegorz Michał Bułat - Biuro Konstrukcyjne EJG BUŁAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Kopiowanie zdjęć, materiałów i treści bez zgody autora zabronione