Galeria Sudecka w Jeleniej Górze

Galeria Sudecka jest kompleksem usytuowanym na terenie byłego Centrum Handlowego. Powierzchnia: 53 000m2. Obiekt powstał w wyniku rozbudowy znanego od prawie 15 lat Centrum Handlowego Echo. Ze względu na rozmiary w rzucie budynek podzielono dylatacjami termicznymi na 4 konstrukcyjnie niezależne części. Poszczególne części budynku posiadają różne wymiary w rzucie, największa cześć posiada wymiary 91x96 m Konstrukcja obiektu: Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej kondygnacje garaży zaprojektowano w formie wanny utworzonej przez monolityczną konstrukcję żelbetową płyty fundamentowej i zewnętrznych ścian fundamentowych. Płyta fundamentowa grubości 35 i 40 cm posiada pogrubienia do 60 cm w rejonie słupów. Słupy kondygnacji garażu zaprojektowano o przekroju 50x50 cm. ściany zewnętrzne garażu grubości 25 cm.

Konstrukcja kondygnacji parteru w układzie płytowo-słupowym. Zewnętrzne ściany murowane w technologii Amerblok z trzpieniami i wieńcami żelbetowymi. Słupy wewnętrzne żelbetowe o przekroju 50x50 cm z grzybkami o wysokości do 50 cm. Płyta stropu nad garażem o wysokości od 25cm do 30 cm. Dach konstrukcji stalowej kratownicowej. Kratownice główne o rozpiętości 8,4 m i 16,8 m z pasem górnym ze spadkami 8%. Płatwie o rozpiętości 4,2 m w rozstawie 4,2 m z profili walcowanych pełnościennych i ażurowych. Ze względu na zaburzenia siatki słupów w rejonie świetlików i pasaży występują płatwie kratowe o rozpiętości do 16,8 m.

Zdjęcia zrealizowanego obiektu:

Zdjęcia z budowy obiektu:

Analizę statyczno-wytrzymałościową wykonano programem Autodesk Robot Structural Analysis Professional oraz przy użyciu programów opracowanych w naszym biurze konstrukcyjnym.

Wizualizacje modelu

(c)2022 Grzegorz Michał Bułat - Biuro Konstrukcyjne EJG BUŁAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Kopiowanie zdjęć, materiałów i treści bez zgody autora zabronione